• Simple Item 24
 • Simple Item 23
 • Simple Item 22
 • Simple Item 21
 • Simple Item 19
 • Simple Item 18
 • Simple Item 17
 • Simple Item 15
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

2018. március 1-jétől a „Digitális környezet a köznevelésben Fejlesztés a Tatabányai Tankerületi Központ intézményeiben” EFOP-3.2.3-17-2017-00008 számú Európai Unió által támogatott pályázat a megvalósítási szakaszába lépett. A megvalósítók: az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola, a Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola, a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskolája és a Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola.

Az elnyert 110 millió forintos támogatásból a tantestületek digitális módszertani képzéseken bővíthetik tudásukat és digitális eszközök kerülnek az iskolákba. Ez utóbbi eszközök között kivetítő panelek, a tanulók részére laptopok, tabletek, LEGO robotok és építőeszközök, szoftverek vannak.

A pályázat célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

A felhívás részcéljai:
- A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése.

- A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.

- Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok IKT tudása, módszertani kulturája, motivációja; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság; IT biztonság, esélyegyenlőség; oktatás adminisztrációs szolgáltatások) megvalósítása.

- A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.

Iskolánk 2015 óta foglalkozik LEGO eszközök tanítási-tanulási célú alkalmazásával. A LEGO Matek eszközzel való matematika tanítás, a WeDoo és az EV3 robotok programozása terén megszerzett tapasztalatainkra a bevont másik három intézmény is építhet. A pályázati keretből szerzett tudás és eszköz tovább emeli intézményünk szakmai színvonalát.


Az hivatalos hír itt olvasható

Elérhetőségek

Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Oroszlány, 2840 Havasi Márton utca 1-3.
Telefon: (34) 361-155, 361-145
Fax: (34) 361-155
Email: iskola[kukac]hunyadi.oroszlany.hu
OM: 031829

Iskolai alapítvány

"Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" alapítvány
Adószám: 19148463-1-11

Honlap elérhetősége: https://www.gyermekekertalapitvany.hu/